Chiến lược kinh doanh TMĐT 2024 - Kiếm tiền, Làm giàu hay Làm RẤT GIÀU?

Văn Chính Ecom
0 Đánh giá 10 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách ...
  • Bạn sẽ sở hữu ...
  • Bạn sẽ có được ...
  • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Kết nối với Văn Chính:

- Hotline: 0912663242

- Website: http://ecomacademy.edu.vn/

- Facebook cá nhân:   / vanchinhceo.ecomacademy  

- Khóa học Shopee Master 1000 đơn cầm tay chỉ việc từ A-Z (Online/Offline): https://thucchien.shopeemaster.vn/

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 142:47

Thông tin giảng viên

Văn Chính Ecom
1652 Học viên 28 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 22 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC