150,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

6

Thời lượng video

45:48

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Coaching 1-1 BUSSINESS SUPER SHOPEE PLATINUM 

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

150,000,000 đ Đăng ký