- 67%
999,000đ
3,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

31

Thời lượng video

12:32:39

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

SHOPEE LIVE MASTER - Tổng hợp video Zoom Online

Nội dung khóa học

+  Tổng Hợp Video Zoom Khoá Chuyên Sâu Trực Tiếp Qua Zoom
2 Bài giảng
6:42:36

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

999,000 đ Đăng ký