Card image cap
Founder & Trainer tại Học viện Shopee Master Việt Nam

Mr. Văn Chính - CEO Học viện Kinh doanh online thực chiến Ecom Academy Việt Nam